مجموعه محصولات ویژه گریم و چهره پردازی مرتبط به یکدیگر که به صورت یکجا و در کنار یکدیگر با تخفیف ویژه ارائه می شوند.