محصولات آرایشی – بهداشتی و مراقبتی پوست بدن نظیر : شامپو بدن – صابون – اسپری ضذ تعریق و ….