۷۵ نکته آرایشی و زیبایی به نقل از مجله womansday

 

۱#  با آرایشگر یا استایلیست خود صریح و دقیق باشید و حتی برایش عکسهای نمونه و مدل دلخواهتون رو ببرید تا رضایت بیشتری از مراجعاتتون به آرایشگر داشته باشید.