۷۵ نکته آرایشی و زیبایی به نقل از مجله womansday

Doing your color yourself? Don't make too drastic a change. Stay within one or two shades of your natural color.

 

۳#   دامنه منطقی تغییر رنگ مو

آیاانجام رنگ معمول موهایتان به عهده خودتان است؟ اجازه تغییر
بیش از حد به رنگ موهایتان ندهید. همیشه تلاش کنید رنگ جدید موهایتان
در یک یا دو سایه از رنگ طبیعی خودقرار بگیرد و زیبایی طبیعی شما حفظ شود.