راهکارهای درمان ریزش مو،سفیدی،موخوره ،شوره وتقویت مو

– مداومت در مصرف سیر تدریجا باعث ریختن موی سفید و روئیدن موی سیاه می شود.
⚜- خوردن کلم ریزش موی سر را برطرف می کند. برای این منظور باید کلم را پخته بصورت ضماد بر پوست قرار دهند و یا با محلول جوشانده غلیظ برگ کلم موها را ماساژ دهند.
⚜- چون برگ خشک انجیر را سائیده، با سرکه بر سر بمالند از ریختن موی سر جلوگیری می کند.
⚜- برای جلوگیری از ریزش موی سر باید ۶۰ گرم آویشن را در یک لیتر آب جوشانده و حاصل صاف کرده آنرا هفته ای چند مرتبه بر موی سر بمالند.
⚜- برای تقویت موی سر و جلوگیری از ریزش مو جوشانده غلیظی از ریشه گیاه بابا آدم تهیه نمایند و هفته ای یک یا دو مرتبه موهای خود را با آن ماساژ و شستشو دهند.
⚜- جهت درمان ریزش موی سر جوشانده غلیظی از برگ درخت پسته تهیه نموده هر هفته ۱ تا ۲ مرتبه موی سر را با آن بشویند و این عمل را مدتی ادامه دهند.
⚜- از میوه گیاه فلفل سبز محلولهائی به صورت مالیدن به پوست سر جهت جلوگیری از ریزش مو تهیه می شود.
⚜- ضماد نرگس یا پیاز آن با سرکه جهت ریزش مو، موثر است.
⚜- شستن موی سر با آب مورد جهت منع از ریزش مو بسیار موثر است.
⚜- سوخته کف دریا با سرکه جهت ریزش موی سر نافع است.

⚜- مداومت در خوردن سیر باعث ریزش موی سفید و جلو گیری از سفیدی مو و روئیدن موی سیاه می شود. البته بیش از دو تا سه دانه نباید خورد.
⚜- خوردن سرکه با سریش و آرد جو، جهت معالجه داءالثعلب (ریزش مو) موثر است. مقدار خوراکش تا چهار مثقال است.
⚜- پوست موی سر را با آب شاهی مالش دهند، موها را تقویت کرده و از ریزش آن جلوگیری می کند.
⚜- اگر عصاره ترب را به جائی از سر، که موی آن ریخته باشد بمالند دوباره موی آن بروید.
⚜- ر

وغن زیتون را با روغن اوکالیپتوس به مقدار مساوی مخلوط نموده محکم بر سر بمالند از ریزش مو و طاسی سر جلوگیری می کند. با این دو روغن باید سر را هم شب و هم صبح ماساژ داد.
⚜- ضماد برگ کوبیده چغندر با حنا جهت رویاندن مو و رشد آن مفید است.
⚜- برای جلوگیری از ریزش موی سر باید ده روز پی در پی سر را با روغن زیتون مالش داد و قبل از خواب آنرا بست و خوابید و صبح موقع برخاستن با آب نیم گرم صابون شست.
⚜- مخلوط آب لیمو با حنا جهت جلوگیری از ریزش مو، سود فراوان دارد. پیاز مو را تقویت می کند و موخوره را از بین می برد و موها را شفاف و نرم و لطیف می سازد.
⚜- چرب کردن موی سر را با روغن زیتون کهنه از سفید شدن و ریختن مو جلوگیری می کند.
⚜- روغن فندق بهترین داروی ریزش مو است.
⚜- پوست پسته را بکوبید و با آب بجوشانید و صاف کنید و سر را با آن بشوئید از ریزش مو جلوگیری می کند.
⚜- جوشانده برگ و ریشه گزنه را اگر با جوشانده آویشن شیرازی مخلوط کنند برای شستن موی سر و جلوگیری از ریزش آن بسیار مفید است.
⚜- صد گرم مریم گلی را در یک لیتر آب ده دقیقه بجوشانند. محلول شستشوی خوبی برای پوست موی سر است و پیازهای مو را تقویت کرده و از ریزش مو و یا پیدایش شوره سر و یا پیدایش پوسته سر جلوگیری می کند.
⚜- اگر پوست موی سر را با آّب شاهی مالش دهند موها را تقویت کرده و از ریزش مو جلوگیری می کند.
⚜- سوپ کلم از ریزش مو جلوگیری می کند.
⚜- لیمو سلول های پوست را تجدید می کند و موها را از ریزش بازداشته و پوست سر را تقویت می کند.
⚜- سیاه دانه سوخته با موم و روغن حنا برای منع ریختن مو و رویانیدن نافع است.
⚜- مقدار ۲۰۰ گرم گیاه انجره (گزنه)را خرد کنند و در یک لیتر و نیم سرکه بریزند و مدت نیم ساعت آنرا بجوشانند آنگاه آنرا صاف کنند و برای استعمال در یک شیشه ذخیره کنند. همه روز آنرا به یک قطعه پارچه بمالند و به پوست سر بمالند تا موی سر را تقویت کند و آنچه را که از موی سر می ریزد عوض نماید.
⚜- جوشانده غلیظ آویشن شیرازی برای شستن سر بسیار مفید است و موجب جلوگیری از ریزش موی سر و تقویت پیازهای آن می شود کسانیکه با آن مداومت داده اند دیده اند که موی سر آنها از نو می روید. دم کرده ۱۵ تا ۳۰ گرم آویشن شیرازی رقیق را می توان چای صبح و عصر کرد و آنرا با عسل شیرین کرد، ۵ تا ۶ فنجان میل کرد.
⚜- مصرف بولاغ اوتی را (ترتیزک آبی، آب تره، علف چشمه) توصیه کرده اند.
⚜- آب کرفس پخته برای شستشوی سر و جلوگیری از ریزش مو و شوره سر مفید است